j ё S s

acm7toto:

挨打的都是我的小伙伴儿~燃烧吧~小宇宙!

Free Design:

                 我知道

那些夏天就像青春一样回不来

              代替梦想的

        也只能是勉为其难


没有色彩的我☆:

#2015.06.23#等工作回复也得加紧练习,加油,希望面试通知快快到来……